TR
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU