TR

Yasaklama Yetkisi: Yasaklama İşlemini Kimler Yapabilir?

12 Feb 2023

Dava, davacı şirketin Yasa'nın 25. maddesinin a,c,f fıkralarında sayılan fiil ve davranışlarda bulunduğundan bahisle, 26. maddesi uyarınca iki yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin olarak 12.09.2004 tarih ve 25581 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan A…. Üniversitesi Rektörlüğü işleminin iptali istemiyle açılmış, üniversitelerin yasaklamalar yönünden, Yükseköğretim Kurulu'nun ilgili bakanlığının Milli Eğitim Bakanlığı olduğu anlaşıldığından, Yasa'nın 25. maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen yükleniciler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yasaklama kararı verilebileceğinden, üniversitelerce doğrudan yasaklama kararı verilmesine olanak bulunmadığına karar vermiştir. Kamu İhale Kanununun 26’ncı maddesi gereğince, yasaklamayı idarenin bağlı olduğu Bakanlık verebilir. (Danıştay 13. Dairesi’nin 30.04.2007 tarihli E:2006/4951, K:2007/2607 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
YASAKLAMA