TR

Yıllara yaygın olmayan ihalelerde, belirlenen ödenek, yaklaşık maliyetten daha düşük olabilir mi?

11 Jan 2023

Şikayete konu işin yaklaşık maliyetinin piyasadan teklif alınmak suretiyle belirlendiği, işin süresinin ilan ve idari şartnamede yer tesliminden itibaren 30 takvim günü olarak tespit edildiği, ihale onay belgesinde ise, söz konusu iş için ayrılan ödenek tutarının belirlenen yaklaşık maliyetin altında olduğu anlaşılmıştır. İşin yıllara sari nitelikte bir iş olmadığı, işin yaklaşık maliyetinin ayrılan ödenekten fazla olması hususu birlikte değerlendirildiğinde, yeterli ödenek temin edilmeden ihaleye çıkılması mevzuata aykırıdır. (KİK’nun 27.12.2007 tarihli 2007/UY.Z-4183 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
İŞİN SÜRESİ