TR

Yerli isteklilere fiyat avantajı nasıl uygulanmalıdır?

29 Jan 2023

Başvuru sahibi tarafından yerli malı teklif edildiği ve “Yerli Malı Belgesi” sunulduğu, başvuru sahibi dışındaki diğer istekli olan A… Copco…A.Ş.’nin ise yerli malı teklif etmediği, dolayısıyla öncelikle A… Cop-co…A.Ş.’nin teklif ettiği bedele, bu bedel üzerinden ihale dokümanında belirlenen % 15 oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle, başvuru sahibi lehine fiyat avantajı sağlanması ve mevcut duruma göre teklif bedelleri yaklaşık maliyete göre değerlendirilerek, işlem tesis edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. (KİK’nun 04.07.2011 tarihli 2011/UM.III-2257 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş