TR

“Yeni ihtiyaçların hasıl olması ve güzergah değişikliklerinin yapılması…“ nedeniyle ihalenin iptal edilmesi mümkün müdür?

12 Dec 2022

Sözleşmenin uygulanması aşamasında güzergahların kısaltılması, uzatılması, hatta tasfiye edilip yeni güzergahların belirlenmesinin mümkün olduğu, bir başka deyişle birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen 126 güzergahın sözleşmenin yürütülmesi sürecinde değişikliğe uğrayabileceği, bu durumun KİSK’nun “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesi uyarınca da mümkün olduğu dikkate alındığında ihale sürecinin öngörülenden daha uzun bir zamana yayılması, bu süreçte yeni ihtiyaçların hasıl olması ve güzergah değişikliklerinin yapılması gerekliliğinin ihalenin iptali için yeterli bir gerekçe olmadığı sonucuna varılmıştır.  (KİK’nun 15.12.2016 tarihli 2016/UH.I-3084 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
SÖZLEŞME UYGULAMALARI