TR

Sürelerin, işlemin tebliğ edildiği gün de sayılarak hesaplanması mümkün müdür?

27 Jan 2023

İhale komisyonunun süreyi hesaplarken, yazının tebliğ edildiği günü de hesaba kattığı anlaşılmaktadır. Oysaki BK nun 76 ncı maddesi uyarınca gün hesabında yazının tebliğ edildiği günün hesaba katılmaması gerekmektedir. (KİK’nun 20.02.2006 tarihli  2006/UY.Z-468 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
SÜRELER NASIL HESAPLANIR