TR

Süreklilik gerektiren hizmet alımlarında; “ Kabuller aylık olarak hizmet tamamlandıkça yapılacaktır.…” yönünde düzenleme yapılabilir mi?

21 Jan 2023

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi düzenlemesinden, süreklilik arz eden hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamayacağı, söz konusu hizmet işlerinde “geçici kabul” uygulamasının olmadığı anlaşılmaktadır. Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri uyarınca aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden hizmet çeşidi olan başvuru konusu ihalede kısmi kabul yapılamayacağına dair engelleyici hüküm bulunması hususları dikkate alındığında, Sözleşme Tasarısı’nın “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20. Maddesinde yer alan “20.1. Kabuller aylık olarak hizmet tamamlandıkça yapılacaktır.” Düzenlemesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır. (KİK’nun 07.04.2021 tarihli  2021/UH.II-775 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ