TR

Sözleşmenin Uygulanamaması:Yağışların, Ortalamalardan Fazla Olması, Mücbir Sebep Midir?

12 Feb 2023

… söz konusu yapım (dekapaj) işlerinde, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi dışındaki günlerde, yağışlı hava koşullarının oluştuğu durumlarda; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi dışındaki doğal hava koşullarının ihale konusu işe olan etkisinin hem idare, hem de istekliler tarafından biliniyor olduğundan ve yüklenicinin basiretli bir tacir olarak söz konusu işi zamanında bitirmek için gerekli önlemleri alması gerekeceğinden hareketle, normal mevsim koşullarının gereği olan yağışların mücbir sebebin unsurları olan kaçınılmazlık ve öngörülemezlik unsurlarının her ikisini de taşımadığı görülmekle birlikte, işin süresi içinde mevsimsel olarak o bölgede gerçekleşen yağışların geçmiş yıl ortalamalarından önemli ölçüde farklılık gösteren ve öngörülebilme sınırını aştığının yetkili merciler (Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından tespit edilmesi durumunda öngörülemezlik ve önlenemezlik kriterleri oluşacağından, bu halde ortaya çıkan durumun KİSK’un 10’uncu m. (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilebileceğine oy çokluğu ile karar verilmiştir. (KİK’nun 12.10.2009 tarihli 2009/DK.D-138 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
MÜCBİR SEBEPLER