TR

Özel sektöre yapılan araç kiralama hizmet işinde, sözleşme tarihi, fatura tarihinden sonra olabilir mi?

02 Jan 2023

Anılan Sözleşme ekinde sunulan faturalar incelendiğinde; 30.03.2020-25.11.2021 tarih  aralığında toplam 17 adet e-Arşiv faturanın serbest muhasebeci mali müşavir onaylı suretlerinin sunulduğu, faturaların ait olduğu tarihlerin sözleşme süresi olarak belirtilen 01.03.2020-30.11.2021 tarih aralığı içinde olduğu, sözleşme süresini kapsayan faturaların toplamının 2.515.654,80 TL olduğu, ancak sözleşmenin imza tarihi olarak belirtilen tarihin sözleşme süresi olarak belirtilen süreden ve bu süre aralığındaki faturalardan daha ileri bir tarih olan 24.12.2021 tarihi olduğu anlaşılmıştır.

İncelenen sözleşmenin düzenlendiği tarih ve işin süresi arasındaki çelişki nedeni ile sunulan sözleşmenin usulüne uygun düzenlenmiş bir sözleşme olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, gerçekleştirilen bir işe ilişkin sonradan düzenlenmiş bir sözleşme niteliğinde bulunduğu ve bu haliyle de taraflar arasındaki sözleşme ile “gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması” şartının gerçekleşmediği tespit edilmiş ve iş deneyiminin usulüne uygun tevsik edilmediği sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 07.12.2022 tarihli   2022/UH.II-1521 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
İŞİN SÜRESİ