TR

Mal alımı ihale dokümanlarının; bazı marka ve ürünlerin teklif verilmesini engelleyecek şekilde, düzenlenmesi mümkün müdür?

06 Dec 2022

İdarelerin teknik şartnamelerdeki teknik kriterleri ihtiyaçları doğrultusunda belirledikleri, her idarenin ihtiyacının aynı olmadığı, ayrıca piyasadaki bütün malların aynı teknik kriterlere sahip olmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, teknik şartnamede idarelerce belirlenen teknik kriterler nedeni ile piyasadaki mevcut bütün markaların ve bu markaların bütün modellerinin ihaleye iştirak etmesinin beklenilemeyeceği, bu sebeple idarelerin teknik şartnamelerde belirledikleri teknik kriterlerin piyasada mevcut olan bazı marka ve/veya modellerin ihaleye katılımına engel teşkil etmesinin mümkün bulunduğu, başvuru konusu hususta da başvuru sahibinin kendi ürün gamında olan cihazlar içerisinde kendi keyfiyetine göre belirlediği bir cihaz ile ihaleye iştirak edememesi nedeniyle doğrudan anılan Kanun hükmünün ihlal edildiği sonucuna ulaşılamayacağı değerlendirildiğinden bu bakımdan da başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı neticesine varılmıştır. (KİK’nun 17.06.2015 tarihli 2015/UH.III-1690 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
MAL ALIMLARI