TR

KİK Düzenleyici Kararı Kapsamında, Fiyat Farkı Uygulamasındaki Sorunlar ve Çözüm Yolu

12 Feb 2019
Bilindiği üzere;17 Mayıs 2018 tarih ve 30424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;
 
“17.05.2018 tarihi itibariyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen  akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri satış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz  kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarları kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz  kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış  durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, 17.05.2018 tarihinde uygulanan  özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.” şeklinde düzenleme yapılmış idi.
 
Ancak, 2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Çerçevesinde Özel Tüketim Vergisindeki Değişikliklere Bağlı Fiyat Farkı Uygulamasının nasıl olacağına ilişkin açık bir düzenleme yapılmamıştı.
 
Kamu İhale Kurulu bu kapsamda; 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulandığı dönem için, hizmet alımları ve yapım işleri sözleşmelerinde ÖTV’ye ilişkin değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesaplamalarına ait 25/12/2018 tarihli ve 2018/DK.D-405 sayılı kararını yayımladı.
 
Kamu İhale Kurulunun 2018/DK.D-405 sayılı kararı ile özetle;
 
“Hizmet alımı ile yapım işi sözleşmelerinde, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulandığı dönem için akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan ÖTV’de meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesabı bu Kararda belirtilen kurallara göre yapılacağı, bu kararın, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu kararının uygulandığı dönem için geçerli olacağı ve bu dönemde 6/5/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı Kurul kararının uygulanmayacağı, ancak anılan Bakanlar Kurulu kararı hükümlerinin herhangi bir nedenle uygulanmaması durumunda 6/5/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı Kurul kararında yer verilen esasların dikkate alınacağı…” düzenlemesi yapıldı.
 
Ancak, Kamu İhale Kurulunun 2018/DK.D-405 sayılı kararıyla düzenlenen fiyat farkı hesabı formülü,  yükleniciler aleyhine sonuçlar doğurdu. Çünkü idarelerce fiyat farkı hesabında sözleşme hükümleri yerine, Kurul Kararı esas alındı. Böylece Yükleniciler yeni uygulama ile eksik hakediş aldılar! Örneğin, ihale tarihi 10 Aralık 2016 ve sözleşme tarihi 02 Ocak 2017 olan bir sözleşme için sözleşmedeki fiyat farkı formülü yerine Düzenleyici Kurul Kararındaki formülü kullanıldı. Belirtilen uygulamalar; sözleşme şartlarının değiştirilmesi ve sözleşme hükümlerinin geriye yürütülmesi sonucunu da beraberinde getirdi!
 
Yükleniciler, Düzenleyici Kurul Kararı öncesi imzaladıkları sözleşmelerden dolayı zarar etmeye devam ediyorlar. Bunun sonucunda idarelerle uyuşmazlıklar artmaya başladı.
 
Sonuç olarak;
 
İdarelerle yükleniciler arasındaki uyuşmazlıkların, KİK Düzenleyici Kurul Kararı kapsamında daha da artacağı, Yüklenicilerin aleyhine olan uygulama için mahkemeler nezdinde açılacak davalar ile sonuç alınabileceğini,  değerlendirmekteyiz. 
 
(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)
İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
FİYAT FARKI