TR

Kendi malı olması gereken tüm araçların son model olma şartı getirilmesi mümkün müdür?

17 Jan 2023

İdarelerin ihalelerde kullanılması öngörülen makine ve ekipmana ilişkin düzenlemeler yapabileceği, kullanılması öngörülen makine ve ekipmanın kendi malı olması şartının aranmamasının esas olduğu, ancak işin doğası gereği kendi malı olması istenilen makine ve ekipmana ilişkin yeterlik kriteri belirleyebileceği, idarelerin aynı zamanda Kanun ’un  “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesi gereği ihalede rekabet ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması konusunda da sorumlu oldukları dikkate alındığında, başvuruya konu ihalede kendi malı olarak istenilen araçların hepsinde en az 2015 model olma şartının bulunduğu, söz konusu yeterlik şartının Kanun ’un 5’inci m. yer alan rekabetin sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır. (KİK’nun 13.04.2016 tarihli 2016/UH.II-1046 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
KENDİ MALI ARAÇLAR