TR

İşin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılması ile belge edinilmesi mümkün müdür?

02 Feb 2023

Mevzuat hüküm ve açıklamaları ile düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde, ancak öngörülemeyen durumların oluşması halinde iş artışının zorunlu olması durumunda, süre hariç olmak üzere sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabileceği, iş artışı yalnızca işin miktarı artırılarak, yani sözleşme bedelinin arttırılmasıyla yapılabileceği, işin süresinin uzatılması ile iş artışı yapılması mümkün olmayacağı, işin süresinin uzatılmasına ilişkin şartlar ise, Tip Sözleşmenin yukarıda aktarılan 17’nci maddesinde düzenlendiği anlaşılmaktadır. (KİK’nun 19.10.2016 tarihli  2016/UH.III-2565 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş