TR

İhalelerde, EKAP bildirimi yapılamaması halinde, diğer yöntemlerle de tebligat yapılabilir mi?

16 Mar 2022

Mevzuat hükümlerinden idareler tarafından istekli ve istekli olabileceklere yapılacak tebligatların ilk olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacağı, bu yöntemler ile tebligat yapılmaması durumunda iadeli taahhütlü mektupla veya faks ile tebligat yapılması gerektiği anlaşılmıştır.. (KİK’nun 08.03.2017 tarihli  2017/UH.III-763 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş