TR

İhalede tek geçerli teklif çıkması nedeniyle gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı ve verilen tekliflerin de yaklaşık maliyete kıyasla ihale tenzilatının çok az olduğu gerekçesiyle ihale iptali

03 Feb 2023

Somut olayda ihalede üç geçerli teklifin bulunduğu, bu doğrultuda teklifleri yaklaşık maliyetin üzerinde olan iki isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunda ihalede tek geçerli teklif kalması durumunun rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği, diğer yandan 3S Grup Yapı İnş. Müh. San. ve Tic. A.Ş. - İba Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından son tekliflerin verilmesi aşamasında teknik bir sorunla karşılaşıldığına ilişkin Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilerden anılan isteklinin son fiyat tekliflerinin verilmesi aşamasında sistemde herhangi bir hata kaydının bulunmadığı ve EKAP üzerinden herhangi bir problem/arıza kaynaklı son teklifin süresinde gönderilemeyerek katılım sağlanamamasına yönelik bir durumun tespit edilmediğinin anlaşıldığı, herhangi bir somut delile dayanmaksızın yalnızca isteklinin beyanı dikkate alınarak idarece ihalenin iptali işleminin yapılmasının uygun olmadığı, gelinen aşamada, başvuruya konu ihalede üç geçerli  teklifin sunulduğu ve yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması üzerine başvuru sahibinin teklifinin yaklaşık maliyetin altında ve geçerli teklif olarak belirlendiği, ayrıca ihalenin pazarlık usulüyle gerçekleştirildiği de dikkate alındığında idarenin iptal gerekçesinde ifade edilen rekabet ortamının oluşmadığına ilişkin gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 28.12.2022 tarihli 2022/UY.II-1705 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
PAZARLIK İHALELERİ