TR

İhale mevzuatında belirtilmeyen süreler nasıl hesaplanır?

30 Jan 2023

Kanun u’nun 64’üncü maddesi hükmüne göre, yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde B.K. hükümlerinin uygulanacağı, dolayısıyla, numune talep yazısında isteklilere verilen sürenin başlangıç tarihinin tebliğ tarihi mi yoksa tebliğ tarihini takip eden iş günü mü olduğuna ilişkin Kanun ’da hüküm bulunmadığından B.K. hükümlerinin uygulanması gerektiği, anılan mevzuat hükmünde taraflara hak veya yükümlülük doğuran işlemlerde sürenin tebliğ tarihini takip eden gün başladığı göz önünde bulundurulduğunda, numune sunma hakkını elde eden …Ltd. Şti.nin numune sunması için verilen sürenin, numune talep yazısının tebliğ tarihini takip eden iş günü başlaması gerektiği anlaşılmıştır.. (KİK’nun 25.11.2015 tarihli 2015/UH.I-3172 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
SÜRELER NASIL HESAPLANIR