TR

İdari şartnamede olmayan bir yeterlik kriteri ihalede değerlendirmeye alınır mı?

11 Jan 2023

Anılan ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde ise isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelere ilişkin olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, incelemeye konu ihalenin Teknik Şartname düzenlemeleri gereğince teklifle birlikte sunulması talep edilen belgelerin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. (KİK’nun 23.11.2022 tarihli   2022/UM.I-1463 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
MAL ALIMLARI