TR

İdarelerin sözleşme yapılmasındaki görevlerini yerine getirmediklerinde, istekliler ne tür işlem yapmalıdır?

06 Feb 2023

Şikayete konu ihalede başvuru sahibi istekliye sözleşme imzalanması için süre sonunun 30 Haziran olduğunu ve işlerin yoğunluğu nedeniyle belgeler hakkında bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı iddiası, idarenin eylemine yönelik bir iddia olup, bu iddia ile ilgili olarak idarece gönderilen bilgi ve belgeler üzerinden bir değerlendirme yapılması mümkün olmadığından, söz konusu iddianın …Bakanlığı tarafından incelenerek görevlilerin, yukarıda yer verilen Kanunun 60 ıncı m. hükmü uyarınca isteklinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunup bulunmadıklarının tespit edilerek gereğinin yapılması gerekmektedir. (KİK’nun 08.08.2011 tarihli 2011/UM.II-2694 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş