TR

İdare ihaleden sonra, sözleşme süresini değiştirerek sözleşme imzalanması yönünde işlem yapabilir mi?

03 Jan 2023

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarenin tek taraflı olarak sözleşme hükümlerini değiştirdiği, uzayan dava süreci nedeniyle sözleşme süresinin değiştirilmesinin mümkün olmadığı ve sözleşme süresinin değiştirilmesi durumunda teminat, damga vergisi, karar pulu ile KİK payının da yanlış hesaplanacağı iddia edilmiştir.

 İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 15’inci maddesine göre işin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi hali hariç olmak üzere, idarenin sözleşme süresine yönelik sözleşme hükümlerinde değişiklik yapma yetki-sinin olmadığı, şikâyete konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde işin süresinin, işe başlama tarihinden itibaren 1095 (bindoksanbeş) gün olarak düzenlendiği, ihale dokümanının bu şekliyle kesinleştiği dolayısıyla ihale sonucunda, ihale dokümanı kapsamında bulunan söz konusu Sözleşme Tasarısı’na göre sözleşmenin imzalanması gerektiği anlaşılmıştır. (KİK’nun 04.10.2018   tarihli 2018/UH.II-1787 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş