TR

Hizmet alımı ihalelerinde, sınır değerin altındaki tekliflere, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaması mümkün müdür?

01 Feb 2023

Yapılan inceleme neticesinde, İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesi uyarınca teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanun’un 38’inci maddesine göre açıklama istenmesi gerektiği düzenlenmiş olup ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet ve diğer tekliflere göre yapılan değerlendirmede neticesinde, teklifi sınır değerin altında kalan ihale üzerinde bırakılan Labotest Diagnostik Sistemler A.Ş. teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmediği ve idarece açıklama istenilmediği anlaşılmıştır. Bu çerçevede, idarece yapılan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin SUT fiyatının üzerinde olduğu gerekçesiyle sorgulamaya tabi tutulmama işleminin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından idarece teklifte önemli kabul edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde belirlenerek teklifi sınır değerin altında olan istekliye yönelik aşırı düşük teklif sorgulamasının gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmış başvuru sahibinin bahse konu iddiası yerinde görülmüştür. (KİK’nun 21.12.2022 tarihli 2022/UH.II-1622 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER