TR

Geçici Kabul Noksanlıkları ve Hakedişten Yapılacak Kesintinin, Teminat Mektubu İle Değiştirilmesi

12 Feb 2023

Nihai karar idareye ait olmak üzere, idare açısından ek bir külfet getirmeyeceğinin ve kamu zararı doğurmayacağının tespiti halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan tip sözleşmenin 30’uncu maddesi uyarınca hakedişten kesinti yapılmak suretiyle idare hesabında tutulan tutarın, yüklenici tarafından anılan tip sözleşme maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak sunulacak teminat mektubu ile değiştirilebileceğine, Oybirliği ile karar verilmiştir. (KİK’nun 23.05.2018 Tarihli 2018/DK.D-105 sayılı yazısı)

İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
SÖZLEŞME UYGULAMALARI