TR

Eşik değerin; ihalenin yabancı isteklilere açık olup olmamasına etkisi var mıdır?

01 Feb 2023

Yaklaşık maliyetin eşik değerin üzerinde olduğu ihalelerde, ihale ilanının, ihale tarihinden en az kırk gün önce yapılması gerektiği ve ihalenin sadece yerli isteklilere açık olarak yapılamayacağı anlaşılmıştır. (KİK’nun 21.02.2011 tarihli 2011/UM.II-798  sayılı kararı)

İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
EŞİK DEĞERLER