TR

Elektrik Enerjisi Alımı Kapsamındaki Kurul Kararı

30 Jun 2022
Kamu İhale Kurumu tarafından, elektrik enerjisi alımı ihalelerinde teklif birim fiyata dâhil giderlerin belirlenmesi ve elektrik enerjisinin doğrudan temin ile sağlanıp sağlanmayacağı hakkında karar yayımlandı.
 
Bilindiği gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında elektrik enerjisi alımı ihaleleri gerçekleştirilmektedir.
 
Elektrik enerjisi alımı ihalelerinde yaşanan tereddütlere ilişkin  Kamu İhale Kurumundan  görüş talep edilmesi üzerine yayımlanan Kamu İhale Kurumunun 22.06.2022 tarihli ve 2022/DK.D-230 sayılı kararına göre;
 
Elektrik enerjisi alım ihalelerinde teklif birim fiyatın, EPDK tarafından ilan edilen ve idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin, KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle, diğer bir ifadeyle tüm maliyet unsurları dâhil olacak şekilde (piyasa takas fiyatı, yenilenebilir enerji destekleme mekanizması, KDV hariç tüm vergi ve fon payları ile dağıtım bedeli vb.) alınacak, ayrıca idarenin mali yükümlülüklere ilişkin muafiyet/ muafiyetlerinin bulunması durumunda bu muafiyet/ muafiyetlere Tip Sözleşme’nin ilgili maddesinde yer verilecektir.
Elektrik enerjisi alımı ihalesinin iptal edilmesi veya elektrik enerjisi alım sözleşmesinin feshi durumunda, idarece yeni ihale sürecindeki ihale ilan süresi ile tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına ilişkin süreler dikkate alınarak elektrik enerjisi ihtiyacı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki hükümler ile ilgili mevzuat esas alınarak doğrudan temin yöntemiyle sağlanabilecektir. 


(Detaylı bilgiler için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)
İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
MAL ALIMLARI