TR

Birden fazla yılı kapsamayan işlerin ihalesi yapılırken, alım konusu işin toplam ödeneğinin idarede mevcut olması şart mıdır?

03 Feb 2023

İhalede idari şartnamede ve sözleşme tasarısında gelecek yıllar için bir ödeme planı yer almadığı ve bu durumun Kanunun yukarıda aktarılan 62 inci m. hükmüne aykırılık teşkil ettiği ve bu durumun ihalenin sonuçlandırılmasını imkansız hale getirdiği ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. (KİK’nun 05.12.2006 tarihli 2006/UY.Z-3085 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş