TR

Aday ve İstekliler; Ticaret Sicil Gazetelerindeki Faaliyet Konuları Dışındaki İhalelere Katılamazlar!

02 Oct 2019
Bu konudaki Kamu İhale Kurumu’nun en son dönemde aldığı 18.09.2019 tarihli 2019/UH.I-1171 sayılı kararları şu şekildedir;
 
“…Mevzuat hükmü uyarınca, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişi ya da kuruluşların öncelikle bu şartı sağlamaları gerekmektedir.
 
Başvuruya konu uyuşmazlık kapsamında Türk Ticaret Kanunu’ndaki genel düzenleme yerine özel kanun niteliği taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki düzenlemenin esas alınması ve istekli olabilecekler için geçerli olan ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının isteklilerce de öncelikle sağlanması gerekmektedir. Bu bakımdan, ticaret sicil gazetelerinde ilan edilen şirket ana sözleşmelerinden, pilot ortak ve özel ortak M… Ltd. Şti.nin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiği ancak diğer özel ortak Ali G…’ın ihale konusu alanda faaliyet göstermediği, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. “
 
Detaylı Bilgi İçin KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.
İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
İHALE DEĞERLENDİRMESİ