TR

Açık ihale usulü ihalede, ihale tarihinden önceki bir tarihte numune değerlendirme işlemi yapılabilir mi?

05 Feb 2023

İdare tarafından 12.07.2006 tarihinde açık ihale usulü ile ihale edileceği duyurulan söz konusu mal alımı ihalesi için isteklilerin yeterliliğinin, ihale komisyonunca idareye verilmesi istenilen numuneler üzerinden ihale tarihinden 3 gün önce yapılacağının belirtilmesi işleminin, açık ihale usulünün esas ve ilkelerine uymadığı, açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği bir usul olduğu, ihale tarihinden 3 gün önce numuneler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygunluk belgesi verilmesi ve/veya verilmemesi işleminin, Kanunun 5’inci, 19’uncu, 36’ncı ve 37’nci maddelerine aykırılık oluşturduğu tespit edilmiştir. (KİK’nun 24.07.2006 tarihli 2006/UM.Z-1760 sayılı kararı)

İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
NUMUNE DEĞERLENDİRİLMESİ