TR

Yüklenicilerin Sorumlulukları: Muayene Kabuldeki Laboratuvar Masraflarını Kim Karşılamalıdır?

12 Feb 2023
İhale mevzuatına göre; yapı denetim görevlilerinin, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olmamasına ve kullanılan malzemenin şartnamesine uygun olmasını sağlamaya yönelik çeşitli görev ve yetkileri bulunmaktadır.
 
Belirtilen görev ve yetkiler doğrultusunda, geçici kabulü yapılmış olan yapım işlerinin ister kullanılsın ister kullanılmasın, teminat süresi içerisindeki bütün bakım giderleri ile işin yapımı aşamasından kesin kabulüne kadar olan süre zarfında, gerek şartnameye uymayan gerekse de hatalı ve kusurlu işlere ilişkin bedellerin, yüklenici tarafından karşılanması sağlanmalıdır.
 
İhale dokümanlarında aksine hüküm bulunmaması halinde, kabul heyetlerince gerekli görülen durumlarda, yüklenicinin yaptığı işlerle ilgili olarak yaptırılacak teknik analiz ve laboratuvar giderlerinin tümünün yükleniciye ait olması gerekir.

(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)
İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
YÜKLENİCİ SORUMLULUKLARI