TR

Teminat Olabilecek Değerler:İhalelerde, "Kefalet Sigortası/ Senedi" Kullanılması Dönemi Başladı

05 Dec 2017
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Bu Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalede; Teminat Mektupları kapsamında Kefalet Sigortasının (Kefalet Senedi) kullanılmasının yolu açılmıştır. Şöyle ki;
 
7061 sayılı Kanun’un 65’nci maddesi ile 4734 sayılı Kanun’un Tanımlar başlıklı 4’ncü maddesi şu şekilde değişmiştir: “Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini, ifade eder.”
 
 
7061 sayılı Kanun’un 66’ncı Maddesi ile 4734 sayılı Kanun’un “Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler” başlıklı 34’ncü maddesi şu şekilde değişmiştir: “Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
         a) Tedavüldeki Türk Parası.
 
         b) (Değişik: 28/11/2017-7061/66 md.) Teminat mektupları.
 
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
 
İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. “
 
Düzenlemeleri getirilmiştir.
 
Hazine Müsteşarlığı tarafından genel şartları hazırlanan Kefalet Sigortasının, Teminat Mektuplarına alternatif sigortacılık ürünü olması nedeniyle, Kefalet Sigortalarının/Senetlerinin de Teminat Mektubu gibi işlem görmesi süreci 05.12.2017 tarihi itibariyle başlamıştır.
 
Kefalet Sigortası ile ihaleye katılacak şirketlerin, Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen Kefalet Senetlerini ihalelerde sunmaları gerekecektir.
 
Kanun, Resmi Gazetede yayımlandığı günde yürürlüğe gireceği için, 5 Aralık 2017 tarihinden sonra ihale ilanı yayımlanan tüm ihalelerde, Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerince düzenlenen Kefalet Senetleri de Teminat olarak kullanılabilecektir.
 
Ancak Kamu İhale Kurumu tarafından Kefalet Sigortası ve de Kefalet Senetleri ile ilgili düzenleme daha yapılmamıştır. Bu belgelerin ihalede ne şekilde sunulacağı, Standart Formunun olup olmayacağı, Belgenin alınacağı Sigorta Şirketindeki onay ve tasdik yetkilerinin kimlerde olduğu ise bu tarih itibariyle bilinmemektedir.  
İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
TEMİNATLAR