TR

Mal Alımlarında Fiyat Farkı Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklikler Ne Anlama Geliyor?

26 Jan 2018
“Mal Alımı Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yapılan değişiklik 24 Şubat 2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre; 
 
Kararnamenin 5. Maddesinin Eski Hali
 
MADDE 5- (1) Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
 
F = (M. x B) x [(A2/A1)-1 ]
 
Fiyat farkı hesabında;
 
F: Fiyat farkı tutarını (TL),
 
M: Birim fiyat sözleşmelerde idareye teslim edilen mal kalemi miktarını; götürü bedel sözleşmelerde ise toplam teslim yüzdesini,
 
B: Sözleşme fiyatını,
 
A1;
 
Petrol ve LPG ürünleri için, ihale tarihinde geçerli petrol ve LPG ürünleri fiyatını,
 
Doğal gaz için, ihalenin yapıldığı aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 402 numaralı “Gaz Üretimi ve Dağıtımı” başlıklı sütunundaki sayıyı,
 
Elektrik için, ihalenin yapıldığı aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 401 numaralı “Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı” başlıklı sütunundaki sayıyı,
 
İlaç için, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve ilacın ihale tarihinde geçerli depocu satış fiyatını,
 
A2;
 
Petrol ve LPG ürünleri için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihte geçerli petrol ve LPG ürünleri fiyatını,
 
Doğal gaz için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihin içinde bulunduğu aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçlan Tablosunun 402 numaralı “Gaz Üretimi ve Dağıtımı” başlıklı sütunundaki sayıyı,
 
Elektrik için, alımın yapılması gereken aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçlan Tablosunun 401 numaralı “Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı” başlıklı sütunundaki sayıyı,
 
İlaç için, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve ilacın sözleşmeye göre teslim edilmesi gereken tarihte geçerli depocu satış fiyatım,
 
ifade eder.” 
 
Kararnamenin 5. Maddesinin Yeni Hali
 
Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
 
F = (M. x B) x [(A2/A1)-1 ]
 
Fiyat farkı hesabında;
 
F: Fiyat farkı tutarını (TL),
 
M: Birim fiyat sözleşmelerde idareye teslim edilen mal kalemi miktarını; götürü bedel sözleşmelerde ise toplam teslim yüzdesini,
 
B: Sözleşme fiyatını,
 
A1;
 
Petrol ve LPG ürünleri için, ihale tarihinde geçerli petrol ve LPG ürünleri fiyatını,
 
Doğal gaz için, ihalenin yapıldığı aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 402 numaralı “Gaz Üretimi ve Dağıtımı” başlıklı sütunundaki sayıyı,
 
Elektrik için, ihalenin yapıldığı aya ait; aylık ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatı, birim yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmasının maliyeti, alçak gerilim tek terimli ticarethane abonesine ilişkin dağıtım bedeli ile KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle EPDK tarafından hesaplanarak ilan edilen sayıyı,
 
İlaç için, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve ilacın ihale tarihinde geçerli depocu satış fiyatını,
 
A2;
 
Petrol ve LPG ürünleri için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihte geçerli petrol ve LPG ürünleri fiyatını,
 
Doğal gaz için, sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihin içinde bulunduğu aya ait Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçlan Tablosunun 402 numaralı “Gaz Üretimi ve Dağıtımı” başlıklı sütunundaki sayıyı,
 
Elektrik için, alımın yapılması gereken aya ait; aylık ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatı, birim yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmasının maliyeti, alçak gerilim tek terimli ticarethane abonesine İlişkin dağıtım bedeli ile KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle EPDK tarafından hesaplanarak ilan edilen sayıyı,
 
     İlaç için, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve ilacın sözleşmeye göre teslim edilmesi gereken tarihte geçerli depocu satış fiyatım, ifade eder.”  Şeklinde değişmiştir. 
 
Kararnamenin 6. Maddesinin Eski Hali -
 
Kararnamenin 6. Maddesine Eklenen Yeni Fıkra
 
“(13) Elektrik alımı sözleşmelerinde, birim enerji bedeli için EPDK tarafından ilan edilen ve idarenin abone grubuna ilişkin alçak gerilim tek terimli KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen tarife bedelini aşan kısım için fiyat farkı ödenmez.” Şeklindedir. 
 
Değerlendirme
 
Yukarıdaki değişiklikler 24 Şubat 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce ilanı ve ihalesi yapılan ihaleler için geçerli değildir.
Daha önce Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan endeksler yerine, EPDK verilerine göre fiyat farkının hesaplanması, daha gerçekçi piyasa fiyatlarına dayalı fiyat farkı hesaplanmasını sağlayacaktır. Ancak benzer değişikliğin Doğal Gaz için neden yapılmadığı ise tartışma konusu olacaktır.
Fiyat farkında idarenin abone grubuna ilişkin fiyat farkının ödenmesine yönelik değişiklik, her idarenin farklı değerler üzerinden hesaplama yapmasını gerektirecektir. Bu durumda çeşitli İdarelerle yükleniciler arasındaki uyuşmazlıkların artacağı da açıktır.
İhaleye katılan İstekliler için daha gerçekçi fiyat vermeleri sağlanmış olacaktır.
Fiyat Farkı ödemelerinde sınırlama getirilmek suretiyle, kamu kaynaklarının boşa harcanması önlenmiştir.

(DETAYLI BİLGİ İÇİN KILIÇ HUKUK OFİSİNİ ARAYINIZ)
İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
MAL ALIMLARI