TR

Denizli ve Adapazarı Belediyesi İhaleleri, Kamu İhale Kurumu Tarafından İptal Edildi!

11 Oct 2019
1.Denizli Büyük Şehir Belediyesi’nin Adrese Teslim İhalesi ve Sonucu:
 
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 09.09.2019 tarihinde “Temizlik, Katı Atık Bertaraf Tesisleri İşletimi ve Katı Atık Aktarma İstasyonlarında Kullanılmak Üzere Araç Kiralama” ihalesi kapsamında, rekabeti engelleyici hususların bulunduğu yönünde, Kamu İhale Kurumuna başvuru yapılmıştır.
 
Yapılan araştırmada;
 
İdari Şartnamede yer alan düzenlemelerden hareketle, isteklilerin kendi malı olması gereken araçların sayılarına ve niteliklerine bakıldığında, kendi malı olması istenilen araçların temel olarak kent temizliğinde kullanılan vakumlu süpürge ve çöp nakil araçlarından ve özel modifikasyondan geçirilmediği sürece doğrudan kent temizliği ve çöp nakli hizmetlerinde kullanılamayacak nitelikte olan 1 adet mobil çevre tanıtım aracı, 2 adet tır çekici, 2 adet semi treyler gibi araçlardan oluştuğu,
30 adet ihale dokümanı indirilen başvuruya konu ihalede geçerli tek teklifin bulunduğu,
Tespit edilmiştir. Bunun üzerine Kamu İhale Kurumu; isteklilerin kendi malı olması gerektiğine ilişkin düzenlemelerin isteklilerin ihaleye katılımını engelleyici ve rekabeti daraltıcı nitelikte olduğu sonucuna vararak, ihaleyi iptal etmiştir. (Bkz: KİK’nun 02.10.2019 tarihli 2019/UH.I-1245 sayılı kararı)
 
2.Adapazarı Belediyesi’nin Rekabeti Engelleyen İhalesi ve Sonucu:
 
Adapazarı Belediye Başkanlığı tarafından 19.08.2019 tarihinde “Katı Atık Toplama Ve Nakli İçin Kullanılacak Araçların Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak, “İhale konusu hizmette çalıştırılacak araçlarla ilgili olarak <<Araçların km’si 50.000 km’yi aşmamış olmalıdır.>> ifadesine yer verildiği, söz konusu ifadenin ihaleye katılacak isteklileri sınırlayan bir ifade olduğu “ iddia edilmiştir.
 
Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan araştırmada;
 
İhalede kullanılacak olan araçların Adapazarı ilçesi sınırlarında bulunan 84 mahallenin meydan, bulvar, cadde, sokak ve buralarda bulunan hastane, öğretim kurumu, ibadethane, park ve boş alanlarda bulunan çöp niteliğindeki atıkların toplanması ve nakledilmesi, meydan, bulvar, cadde, sokak ve boş alanların süpürülmesi, yol yıkama aracı ile yıkama yapılması, konteynerlerin yıkanması ve tamiri, moloz ve atık ev eşyalarının toplanarak nakledilmesinde kullanılacağı,
Yapılan düzenleme ile ağırlıklı olarak çöp toplama işinde kullanılacak olan araçlar için işe başlama tarihi itibarıyla getirilen 50.000 km sınırının oldukça düşük olduğu, ayrıca işin süresi içerisinde araçların toplamda kat edeceği km.ler dikkate alındığında getirilen 50.000 km sınırlaması şartı ile rekabet ilkesinin kısıtlandığı,
Bu durumun ihalede daha yeni araçların kiralanmasını/satın alınmasını gerekli kılacağı ve bunun da teklif maliyetlerinin yükselmesine sebep olacağı,
İdarece yapılan düzenlemenin rekabet ilkesi açısından uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Bunun üzerine, Kamu İhale Kurumu yapılan düzenlemenin ve rekabet ilkesi açısından uygun olmadığı gerekçesiyle, ihaleyi iptal etmiştir. (Bkz: KİK’nun 02.10.2019 tarihli 2019/UH.II-1266 sayılı kararı)
 
3. Sonuç:
 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu yürürlüğe gireli 17 sene olmasına, benzer durumlardaki ihalelerin rekabeti engellediği bilinmesine rağmen, İdarelerin aynı hataları sürekli yapmasının; kasıt, ihmal veya bilgisizlikten kaynaklandığı değerlendirilmelidir.
 
İdarelerin bu tür açık hataları yapan kişi, kurul veya komisyonlar hakkında gerekli tedbirleri almasını tavsiye ediyoruz. 
 
(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile irtibata geçiniz.)


İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
AYIPLI İHALELER