TR

Belediyelerin Taşınmazlarını İhale Yapmadan Tahsis Etmesi, Mümkün müdür?

03 Jul 2018
Bazı Belediyelerin, taşınmazlarını belediye meclisi kararı ile Kamu Kuruluşu niteliğinde olmayan çeşitli kuruluşlara çok düşük bedellerle, hatta bedelsiz olarak tahsis ettikleri yönünde şikayetler tarafımıza gelmektedir.  
 
Bu tür işlemlerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
 
Belediyeler, mülkiyetlerindeki taşınmazlarını ancak mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla belediye meclisi kararıyla ve sadece mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilirler. Yani kamu idaresinin mülkiyetindeki bir taşınmazı sadece mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edebilmesi mümkündür. Örneğin bir belediye taşınmazlarını kamu kurum ve kuruluşu niteliği taşımayan Spor Kulübüne, bedel karşılığı dahi olsa tahsis edemez. Çünkü belediye mülkiyetindeki taşınmazların kiralanması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerle mümkündür.
 
Belediyenin taşınmazlarını doğrudan Belediye Meclisi kararı ile ve 2886 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ihale yapmadan tahsis etmesi, kanuna aykırıdır ve oluşan kamu zararının tazminini gerektirir. 
 
(Detaylı bilgi, mütalaa ve sorunların çözümü için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz)
İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI