TR

Başvurularda Nelere Dikkat Edilmelidir? KİK'in Başvuru Reddetme Oranı %70 Oldu! Başvuru Yaparken Bir Daha Düşünmek Gerekecek!

23 Mar 2018
1-Genel Bilgiler 
 
Kamu ihalelerinde idari denetimin en üst merci Kamu İhale Kurumu (KİK)’dur. KİK, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (Kanun)’nun 53’ncü maddesi kapsamında ve ihalelerinin başından sözleşme imzalanıncaya kadarki süreci denetleyen bir kurumdur.
 
Buna göre ihale işlemlerinde menfaat kaybına uğrayanların, öncelikle ihaleyi yapan İdareye bilahare KİK’e başvuru yapması, KİK kararının da uygun bulunmaması halinde, 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde dava açılması gerekmektedir. 
 
2-KİK İstatistikleri Neye İşaret Ediyor? 
 
Son dönem KİK kararlarının yine KİK’nun istatistikleri üzerinden değerlendirilmesi aşağıdadır;
 
KİK’nun “Başvuru Reddettiği” Uyuşmazlık Kararları artmıştır.  KİK’nun 2017 yılında bu oran %69.7 olmuştur! Oysa bu oran 2014 yılında %58.1 oranındaydı. 
 KİK’nun İdarelerin verdiği ihale kararlarını “Düzeltici İşlemle” bozduğu karar oranı azalmıştır.  KİK’nun 2017 yılında “Düzeltici İşlem” kararı verdiği ihale oranı %23.8 olmuştur! Oysa bu oran 2014 yılında %31.4 oranındaydı.
Son dönem KİK kararları karşısında Mahkemelerin verdiği kararların değerlendirilmesi de aşağıdadır;
 
İhale katılımcılarının 2017 yılında dava konusu yaptığı 511 KİK kararları, mahkemelerce karara bağlanmıştır. Oysa bu oran 2013 yılında 396 mahkeme kararıdır! Yani dava açma oranı %22.5 artmıştır.
Mahkemelerin, KİK kararlarına karşı verdiği kararlar da 2017 yılında tavan yapmıştır. Mahkemeler, toplam 162 KİK kararının “Yürütmesini Durdurarak” yeniden değerlendirilmesini hükme bağlamıştır. Oysa 2013 yılında Mahkemelerin, KİK kararlarını bozarak esastan incelemesi yönünde yaptığı işlemler sadece 37 dir. Yani KİK kararları ile incelenmeyen başvuruların, mahkemelerce KİK’den incelemesi yönündeki kararları  %77 artmıştır.

3-Değerlendirme 
 
KİK, 2017 yıllarında İdare lehine karar verme oranını en üst düzeyde artırmıştır. İhaleye katılan veya katılmak isteyenler ise 2017 yılında, KİK kararlarını daha çok dava konusu yapmış ve Mahkemeye götürmüştür.
 
Mahkemelerin KİK kararlarını iptal ederek yeniden incelemesi yönündeki karar sayısı, son 5 yıl içerisinde neredeyse 5 kat artmış ve 162’ye çıkmıştır! 
 
4-Tavsiye 
 
KİK’ e başvuru yapılırken, Mahkeme sürecinin de hesaba katılması ve buna göre hak arama yoluna başvurulması en rasyonel yoldur.
(DETAYLI BİLGİ İÇİN KILIÇ HUKUK OFİSİNİ ARAYINIZ)
İçeriği Paylaş