TR

Yapım İşi Sözleşmesi Sürecinde, Hakedişten Yapılacak Nakit Kesintilerinin Teminat Mektubu İle Değiştirilmesine Yönelik, Düzenleyici Karar Yayımlandı

13 Feb 2023
Yapım işi sözleşmelerinin yürütülmesi aşamasında, geçici kabul noksanlarını önlemek veya kesin hesapların zamanında tamamlanmasını sağlamak amacıyla  hakedişten yapılacak nakit kesintinin, teminat mektubu ile değiştirilip değiştirilemeyeceğine ilişkin olarak, Kamu İhale Kurulunun 2018/DK.D-105 sayılı kararı yayımlanmıştır. 
 
Bu karar ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Tip Sözleşmenin 30 uncu maddesi uyarınca hakedişten kesinti yapılmak suretiyle idare hesabında tutulan tutarın, yüklenici tarafından anılan tip sözleşme maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak sunulacak teminat mektubu ile değiştirilebileceğine karar verilmiştir. 
 
Ancak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen yapım işlerine ilişkin olarak; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Tip Sözleşmenin 30 uncu maddesi gereğince tutulan %3 ve %5 oranındaki kesintinin yüklenici talepleri doğrultusunda teminat mektubu ile değiştirilip değiştirilemeyeceği hususunda yaşanan tereddütlerin giderilmesini sağlamak maksadıyla Kamu İhale Kurulu 2018/DK.D-105.1 sayılı kararı yayımladı. 
 
Anılan karar ile;  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Tip Sözleşmenin 30 uncu maddesi uyarınca hakedişten kesinti yapılmak suretiyle idare hesabında tutulan %3 ve %5 oranındaki kesinti tutarı, yüklenici tarafından anılan tip sözleşme maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak sunulacak teminat mektubu ile değiştirilebilmesine karar verildi. 
 
Sonuç ve Değerlendirme:
 
Yapılan değişiklik ile;
 
Tip Sözleşmenin 30 uncu maddesi gereğince tutulan %3 ve %5 oranındaki kesintinin yüklenici talepleri doğrultusunda teminat mektubu ile değiştirilip değiştirilemeyeceği hususunda yaşanan tereddütlerin giderdiği,
Yüklenicilerin nakit ihtiyacı kapsamında, iyileşmeye gidildiği anlaşılmaktadır.
İdarelerin,  Tip Sözleşmenin 30 uncu maddesini değiştirerek ihale dokümanı hazırlaması gerekmektedir.  


 (Detaylı Bilgi İçin KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)
İçeriği Paylaş