TR

Kamu İhale Mevzuat Değişikliği ile; Şikayet ve İtirazen Şikayet Başvurularının, EKAP Üzerinden Yapılması Zorunlu Hale Geldi! İlanlarda Değişikliğe Gidildi!

03 Apr 2023

01 Nisan 2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmî Gazete ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ve Tebliğ, Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler ile;

1) İlanı veya duyurusu 15 Nisan 2023 sonrası ihalelere ilişkin idarelere yapılacak şikâyet başvuruları ile Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikâyet başvurularının Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ve de e-imza kullanılarak yapılması zorunlu hale gelmiştir.

2) Fakat; 

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan ihalelere yönelik başvurular ve,
  • Tüm ihale usulleri ile gerçekleştirilen ihaleler için avukatlar aracılığıyla yapılan başvurular,

teknik altyapının tamamlanması ve bununla ilgili kararın Kamu İhale Kurumun resmi internet sayfasında yayımlanmasına kadar elden veya posta yoluyla yapılabilecektir. 

3) İlana yönelik başvurular ile ilgili süreler; Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilk ilan tarihini, düzeltme ilanı yapılan hallerde ise düzeltme ilanının Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren başlayacaktır.

4) 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre ilan süresi 7 gün olan ihalelerde;

  • İhale ile işin yapılacağı yerin aynı olması halinde bir gazete ve bir internet haber sitesinde olmak üzere toplam iki defa ilan yapılması,
  • İhale ile işin yapılacağı yerin farklı olması halinde, ilanlardan birinin ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir gazete veya internet haber sitesinde, diğerinin ise işin yapılacağı yerde çıkan bir gazete veya internet haber sitesinde yapılması ve en az bir gazete ve internet haber sitesinde ilan yapılmış olması kaydıyla toplam iki defa ilan yapılması, 

yeterli kabul edilmiştir. 

4) 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bendine göre ilan süresi 14 ve 21 gün olan ihalelerde, ilanın işin yapılacağı yerde çıkan bir gazeteye ilave olarak bir internet haber sitesinde de yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

5) İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması veya internet haber sitesi yönetimi bulunmaması halinde ise ilanın Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayımlanması zorunluluğu getirilmiştir.

 (Detaylı Bilgi İçin Kılıç Hukuk Ofisi ile İletişime Geçiniz.)

İçeriği Paylaş
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
(PDF) İndir