TR

İşsizlik Sigortası Fonu Tarafından Karşılanacak Tutarlar, Yüklenici Hakedişinden Kesilecek!

13 Feb 2023
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7162 Sayılı Kanun 30 Ocak 2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun 10’uncu maddesi ile getirilen Geçici 78. Maddesinin (b) fıkrasında; 
 
“4734 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.
 
 Yapılan düzenleme 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olup, bu kapsamda olan yükleniciler aşağıdaki hususlara dikkat etmelidirler:
 
Kesintiler idarelerce yapılacaktır.
Kanun kapsamında belirlenen sözleşmeler için hakediş kesintisi yapılabilecektir.
Hakedişlerinden kesinti yapılan yükleniciler, mükerrer ödeme konusuna dikkat etmelidir.
Kesintiler, mükerrer olarak yapıldığında, idarelerin ilgili birimleri uyarılmalıdır.
Kanuna uygun olmayan hakedişlere, ihtirazı kayıt konulmalı 10 gün içinde de İdareye ve ilgili Vergi Dairelerine yazılı itiraz başvurusu yapılmalıdır.
(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)
İçeriği Paylaş