TR

Hizmet Alımlarında, Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmadan, Reddedilecek Teklifler Kapsamındaki Esaslar Belirlendi!

14 Feb 2023
Kamu İhale Kurulunun 24.01.2022 tarih ve 2022/DK.D-29 sayılı kararı uyarınca, ilanı veya duyurusu 09 Şubat 2022 tarihi ve sonrasında yapılacak ihalelerde uygulanmak üzere;
 
1) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen 6.673.409 TL tutarındaki eşik değerin yarısı olan 3.336.704,50 TL’nin altındaki;
 
Malzemeli Yemek Hizmet Alımları,
Personel/Öğrenci Taşıma Hizmet Alımları,
Araç Kiralama Hizmet Alımlarında,
sınır değer hesaplanacaktır.
 
2) Hesaplanan sınır değerin altında olan teklifler, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aşırı düşük açıklama istenilmeksizin reddedilerek ihale sonuçlandırılacaktır.
 
3) Birden fazla hizmet işini kapsayan ve bu işlerden birinin veya birkaçının sayılan listede bulunduğu tespit edilen işlerde, listede bulunan alımın yaklaşık maliyetteki ağırlığının yarıdan fazla olması durumunda işin tamamının listede bulunduğu kabul edilecektir.
 
(Detaylı Bilgi İçin Kılıç Hukuk Ofisi ile İletişime Geçiniz)
İçeriği Paylaş