TR

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Ve Usullerde Değişiklik Yapılmıştır

13 Feb 2023
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde 21 Nisan 2022 Tarihli ve 31816 Sayılı Resmî Gazete ile değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler aynı gün yürürlüğe girmiştir.
 
Yapılan değişiklikler şöyledir:
 
1) Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına “ihtiyaç duyulan” ibaresinden gelmek üzere “ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununa bağlı azami satın alma bedellerini gösterir (T) işaretli cetvelde belirtilen taşıtlardan” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı” ibaresi “harcama talimatının verildiği ay” şeklinde değiştirilmiştir.  Sonuç olarak 6’ncı maddenin ikinci fıkrası ve (a) bendi aşağıdaki gibi olmuştur:
 
 “(2)  Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan ve yılı merkezi yönetim bütçe kanununa bağlı azami satın alma bedellerini gösterir (T) işaretli cetvelde belirtilen taşıtlardan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların (fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up'lar hariç) hizmet alımı yöntemiyle ediniminde;
 
a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği ay itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşmayacaktır.” 
 
2) Esas ve Usullerin 10’ncu maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
 
“(2) Dışişleri Bakanlığı protokol hizmetleri kapsamında yabancı konukların ulaşım hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar, bu Esas ve Usullerin taşıtların menşei ve silindir hacmi, aylık kiralama bedeli sınırı ile uygun görüş alınmasına ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın hizmet alımı suretiyle temin edilebilir.”
 
(Detaylı Bilgi İçin KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz)
İçeriği Paylaş