TR

Belediyeler ve Bunlara Bağlı Birlik, Müessese ve İşletmelerin Yasaklama Yetkileri, İçişleri Bakanlığından Alınıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Verilmiştir!

13 Feb 2023
Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10 Aralık 2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
Yapılan değişiklik öncesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesinin birinci fıkrası; “Madde 58- (Değişik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/ 35 md.) 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.” şeklinde iken,
 
Yapılan değişiklik sonrası 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesinin birinci fıkrası; “Madde 58- (Değişik birinci fıkra: 30/7/2003-4964/ 35 md.) 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve “bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik” Bakanlığı tarafından verilir.” şeklinde olmuştur.
 
Yapılan değişiklik ile; İçişleri Bakanlığında olan “belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ihalelerden yasaklama kararlarının verilmesi yetkisi “   bu değişiklik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiştir. Yani, belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ihalelerden yasaklama kararlarına ait işlemler bundan böyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerine getirilecek ve verilecektir.
 
Kanun değişikliğinin sebebinin ise;
 
Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte İçişleri Bakanlığına bağlı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün kapatılması ve görevlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak kurulan Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne devredilmesi doğrultusunda uyum düzenlemesi olduğu anlaşılmaktadır.
İçeriği Paylaş
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
(PDF) İndir