TR

Banka Referans Mektupları Yeterlik Olarak İstenmeyecek! Yeni Yeterlik Belgeleri Geliyor!

14 Feb 2023
İHALE MEVZUATINDA 29 ARALIK  2022 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELER GETİRİYOR?
 
 
İhale Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler, 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Yapılan değişiklikler ile;
 
1)İlanı/duyurusu 02 Mayıs 2023 ve sonrasında gerçekleştirilecek ihalelerde geçerli olmak üzere,  ilan ve dokümanda belirtilmek koşuluyla, açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan mal alımı ihalelerinde, fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması mümkün hale getirilmiştir.
 
2) İlanı/duyurusu 13 Ocak 2023 ve sonrasındaki ihalelerde geçerli olmak üzere, banka referans mektubu yeterlik kriterleri arasından çıkarılmıştır.
 
3) İlanı/duyurusu 13 Ocak 2023 ve sonrasındaki ihalelerde geçerli olmak üzere, elektronik ihalelerde beyan edilen bilgi ve belgelerde bulunan bilgi eksiklikleri, belgelerin geçerliğine ilişkin asli unsurların taşınması kaydıyla 4734 sayılı Kanunun 37’nci maddesi esasları kapsamında tamamlatılabilecektir.
 
4) İlanı/duyurusu 29 Eylül 2023 ve sonrasında yapılacak  Bilişim Hizmet Alımları İhalelerinde, (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Bilişim Yetki Belgesi, Yazılım Yetki Belgesi), Sızma Testi Hizmet Alımı İhalelerinde (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Sızma Testi Yetki Belgesine) yer verilmesi) öngörülmüştür.
 
(Detaylı Bilgi İçin KILIÇ HUKUK OFİSİ ile İletişime Geçiniz)
İçeriği Paylaş