TR

Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemine Bağlı Fiyat Farkı Hesaplanması Hakkında Duyuru

17 Feb 2022
1. 20.02.2019 tarihli 2019/DK.D-48 sayılı Kurul Kararı ile hizmet alımı ve yapım işi sözleşmelerinde, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulandığı dönem için akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan ÖTV’de meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesabında tereddütler olduğu gerekçesiyle Kamu İhale Kurumu tarafından 17 Şubat 2022 tarihinde duyuru yapılmıştır.
 
2. Tereddüt olarak açıklama yapılan konular bahse konu akaryakıt ÖTV değişikliğine bağlı aşağıdaki fomülde yer alan “D” ve “Yo” katsayıları ile ilgilidir;
 
D=  Akaryakıt bayi satış fiyatlarında meydana gelen artış veya azalış tutarını,
 
Yo= İhale dokümanında katı ve sıvı yakıtlar için belirlenen ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 19, 19.1 ve 19.2 numaralı endeksleri, ifade eder.
 
3.  Bu kapsamda yapılması gereken hesaplamalarda aşağıdaki hususlar uygulanmalıdır;
 
 a.İhale tarihi 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği 
 
17.05.2018 tarihinden önce olan işler için:
 
D= ( Uygulama Ayındaki EPDK Akaryakıt Fiyatı) – (17/5/2018 tarihindeki EPDK Akaryakıt Fiyatı)
 
Yo= 2018 yılı Mayıs ayı Yİ-ÜFE 19, 19.1 ve 19.2 numaralı endeksleri,
 
Yn= Uygulama ayındaki Yİ-ÜFE 19, 19.1 ve 19.2 numaralı endeksleri, uygulanacaktır.
 
b.İhale tarihi 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği
 
17.05.2018  tarihinden sonra olan işler için:
 
D= ( Uygulama Ayındaki EPDK Akaryakıt Fiyatı) – (İhale Tarihindeki EPDK Akaryakıt Fiyatı)
 
Yo= İhale Tarihinin İçindeki Bulunduğu Ayın Yİ-ÜFE 19, 19.1 ve 19.2 numaralı endeksleri,
 
Yn= Uygulama ayındaki Yİ-ÜFE 19, 19.1 ve 19.2 numaralı endeksleri, uygulanacaktır.
 
4.  İhale tarihi 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği 17/5/2018 tarihinden sonra olan işlere ilişkin fiyat farkı hesabının eşel mobil sistemin yürürlükte olduğu dönemlerde yukarıda aktarılan açıklamalar doğrultusunda yapılması gerekmektedir.
 
(Detaylı Bilgi İçin KILIÇ HUKUK OFİSİ ile İletişime Geçiniz)
İçeriği Paylaş