TR

Size nasıl yardım edebilirim?

Raporlar

 • RAKİP ŞİRKETLER HAKKINDA TEKNİK RAPOR
  KONU: RAKİP ŞİRKETLER HAKKINDA TEKNİK RAPOR
   
  İLGİ    : …
   
  1.Bu Rapor Ek’de yer alan resmi belge ve bilgiler kapsamında ve objektif kriterler esas alınarak hazırlanmıştır.
   
  2.Raporun amacı, Rakip Şirketler hakkında ön bilgilendirmedir.   
   
  3.Rakip Şirketlerin ihalelerdeki davranışları, kırım oranları ve birçok bilgi aşağıdaki TEKNİK RAPOR Bölümlerde, genel değerlendirme ise TAVSİYELER bölümünde yapılmıştır.  
   
  Bilginize arz olunur.
   
   KILIÇ KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş.
   
   
   
  TEKNİK RAPOR:
   
  1. Rakip Firmanın “Sermaye Ortakları” veya “Yönetim Kurulu” kimlerden oluşuyor? Haklarında yasaklama kararı var mıdır?
   
  2. Rakip Firma Son 1 Yılda Kaç İhale Almış?
   
  3. Rakip Firmanın devam eden sözleşmesi var mı? Bu sözleşmelerin tutarı ve bitim tarihleri nedir?
   
  4. Rakip Firma ihalelerle ilgili kaç kez KİK’e başvuru yapmış? İhalelere yönelik dava açmış mı?
   
  5. Rakip Firmanın kazandığı ihalelerde yaptığı kırım oranı nedir?
   
  6. Rakip Firmanın ihaledeki davranış biçimi nedir? Zafiyetleri nelerdir?
   
  RAKİP ŞİRKET İLE İLGİLİ ANALİZLER, TABLOLAR VE TAVSİYELER:…
   
   
   
  EKLER:…
   
   
   
  HAZIRLANACAK RAPORLAR HAKKINDA YASAL UYARI:
   
  Hazırlanan Raporlardaki tüm veriler, Resmi Kurumların  yayınlarından elde edilmektedir. Yapılan yorum ve analizlerin telif hakkı KILIÇ KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş. aittir. Oluşturulan Raporlar; “KİŞİLERE ÖZEL” ve "GİZLİ" hazırlanmakta olup, başka kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılması yasaktır. Raporların, izinsiz olarak çoğaltılması veya başkalarıyla paylaşılması halinde, tüm sorumluluk Raporu ilgilisinden başkası ile paylaşan kişiye ait olacaktır.  Raporlar; hiçbir kişi, kurum ve kuruluşun manevi varlığına veya kişilik haklarına halel getirmeyecek şekilde hazırlanmakta olup, yasadışı hiçbir unsura yer verilmez.  
   
  DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ...
 • İHALEYİ YAPAN İDARE HAKKINDA TEKNİK RAPOR
  KONU: İHALEYİ YAPAN İDARE HAKKINDA TEKNİK RAPOR
   
  İLGİ   : … 
   
  1.Bu Rapor Ek’de yer alan resmi belge ve bilgiler kapsamında ve objektif kriterler esas alınarak hazırlanmıştır.
   
  2.Raporun amacı, ihalesine katılacağınız İdare hakkında ön bilgilendirmedir.   
   
  3.İhalesine katılacağınız İdarenin, aynı kapsamdaki davranışları, yaklaşık maliyeti, kırım oranları ve birçok bilgi aşağıdaki TEKNİK RAPOR Bölümlerde, genel değerlendirmeler ise TAVSİYELER bölümünde sunulmuştur.   Bilginize arz olunur.
   
  KILIÇ KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş. 
   
  TEKNİK RAPOR:
   
  1.İdarenin Adı, Adresi ve İdarenin benzer ihalelerdeki (Mal/Yapım/Hizmet/Danışmanlık) rekabete uygun ihale sayısı  (Açık İhale Usulü Sayısı ve Belli İstekliler Arası İhale Usulü) nedir?
   
  2.İdarenin benzer ihalelerdeki (Mal/ Yapım/ Hizmet/ Danışmanlık) ortalama kırım oranı nedir?
   
  3. İdarenin benzer alımlardaki (Mal/ Yapım/ Hizmet/ Danışmanlık) Pazarlık İhale Usulü sayısı nedir?
   
  4. İdarenin sözleşme imzaladığı ihalelerde, ihale dokümanı alan sayısının ihaleye katılan sayısına oranı nedir? Türkiye ortalamasıyla karşılaştırılınca, nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?
   
  5. İdarenin benzer ihalelerinde Kamu İhale Kurumuna (KİK) başvuru yapılmış mıdır? Bunun sayısı ve sonuçları nedir?
   
  6. İdare; benzer ihaleleri iptal etmiş midir? İhale iptal sayısı nedir?
   
  7.İdarenin benzer ihalelerde yaptığı yasaklamalar var mıdır?
   
  8.İdarenin benzer ihalelerindeki yaklaşık maliyet tutarı ile sözleşme bedeli nedir?
   
  9.İdarenin, benzer ihale sözleşmelerinde, yasakladığı yükleniciler kimlerdir?  
   
   
  İDARE İLE İLGİLİ ANALİZLER, TABLOLAR VE TAVSİYELER: … 
   
  EKLER: … 
   
  HAZIRLANACAK RAPORLAR HAKKINDA YASAL UYARI:
   
  Hazırlanan Raporlardaki tüm veriler, Resmi Kurumların  yayınlarından elde edilmektedir. Yapılan yorum ve analizlerin telif hakkı KILIÇ KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş. aittir. Oluşturulan Raporlar; “KİŞİLERE ÖZEL” ve "GİZLİ" hazırlanmakta olup, başka kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılması yasaktır. Raporların, izinsiz olarak çoğaltılması veya başkalarıyla paylaşılması halinde, tüm sorumluluk Raporu ilgilisinden başkası ile paylaşan kişiye ait olacaktır.  Raporlar; hiçbir kişi, kurum ve kuruluşun manevi varlığına veya kişilik haklarına halel getirmeyecek şekilde hazırlanmakta olup, yasadışı hiçbir unsura yer verilmez.  
   
  DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ...
   
 • KATILACAĞINIZ İHALE HAKKINDA TEKNİK RAPOR
  KONU: KATILACAĞINIZ İHALE HAKKINDA TEKNİK RAPOR 
   
  İLGİ    : … 
   
  1. Bu Rapor Ek’de yer alan resmi belge ve bilgiler kapsamında ve objektif kriterler esas alınarak hazırlanmıştır
   
  2. Raporun amacı, katılacağınız ihale hakkında ön bilgilendirmedir.
   
  3. İhale ilanı, ihale dokümanı ile ilgili birçok bilgi aşağıdaki TEKNİK RAPOR  BÖLÜMÜNDE, 
   
  genel değerlendirme TAVSİYELER BÖLÜMÜNDE, 
   
  yapılmıştır. Bilginize arz olunur.
   
  KILIÇ KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş.
   
  TEKNİK RAPOR:
   
  1. İhale ilanında eksik ve rekabete aykırı hususlar var mıdır?
   
  2. İhale dokümanında eksik ve rekabete aykırı hususlar var mıdır?
   
  3. Bu ihalede hangi hususlara dikkat edilmelidir?
   
  4. Bu ihalenin, KİK veya Mahkeme tarafından iptal edilme olasılığı var mıdır?
   
  5. Emsal kararları nelerdir?
   
  6. Daha önce aynı İdarenin benzer ihalelerini kim kazanmıştır? Sözleşme bedeli, yaklaşık maliyeti ve kırım oranları ne olmuştur?
   
  7. Bu ihaleye yönelik başvurularda, süreyi nasıl hesaplamalıyım?
   
  8. İhaleye yönelik başvuruları ne şekilde yaparım?
   
   
   
  İHALE DOKÜMANI İLE İLGİLİ ANALİZLER, TABLOLAR VE TAVSİYELER: …
   
   
   
  EKLER:…
   
   
   
  HAZIRLANACAK RAPORLAR HAKKINDA YASAL UYARI:
   
  Hazırlanan Raporlardaki tüm veriler, Resmi Kurumların  yayınlarından elde edilmektedir. Yapılan yorum ve analizlerin telif hakkı KILIÇ KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş. aittir. Oluşturulan Raporlar; “KİŞİLERE ÖZEL” ve "GİZLİ" hazırlanmakta olup, başka kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılması yasaktır. Raporların, izinsiz olarak çoğaltılması veya başkalarıyla paylaşılması halinde, tüm sorumluluk Raporu ilgilisinden başkası ile paylaşan kişiye ait olacaktır.  Raporlar; hiçbir kişi, kurum ve kuruluşun manevi varlığına veya kişilik haklarına halel getirmeyecek şekilde hazırlanmakta olup, yasadışı hiçbir unsura yer verilmez.  
   
  DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ...
 • İŞ ORTAĞI ŞİRKETLER HAKKINDA TEKNİK RAPOR
  KONU: İŞ ORTAĞI ŞİRKETLER HAKKINDA TEKNİK RAPOR
   
  İLGİ         : … 
   
  1.Bu Rapor Ek’de yer alan resmi belge ve bilgiler kapsamında ve objektif kriterler esas alınarak hazırlanmıştır.
   
  2.Raporun amacı, ihalesine birlikte katılacağınız İş Ortağınız hakkında ön bilgilendirmedir.   
   
  3.İş Ortağı Şirketlerin ihalelerdeki davranışları, kırım oranları ve birçok bilgi aşağıdaki TEKNİK RAPOR Bölümlerde, genel değerlendirme ise TAVSİYELER bölümünde yapılmıştır.   Bilginize arz olunur.
   
  KILIÇ KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş. 
   
  TEKNİK RAPOR:
   
  1. İş Ortağın “Sermaye Ortakları” veya “Yönetim Kurulu” kimlerden oluşuyor? Haklarında yasaklama kararı var mı?
   
  2. İş Ortağın Son 1 Yılda Kaç İhale Almış?
   
  3. İş Ortağın devam eden sözleşmesi var mı? Bu sözleşmelerin tutarı ve bitim tarihleri nedir?
   
  4. İş Ortağın, ihalelerle ilgili kaç kez KİK’e başvuru yapmış? İhalelere yönelik dava açmış mı?
   
  5. İş Ortağının kazandığı ihalelerde yaptığı kırım oranı nedir?
   
  6. İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİNİ ne şekilde yapmalıyım?
   
   
   
  RAKİP VEYA İŞ ORTAĞI ŞİRKET İLE İLGİLİ ANALİZLER, TABLOLAR VE TAVSİYELER:…
   
   
   
  EKLER: …
   
   
   
  HAZIRLANACAK RAPORLAR HAKKINDA YASAL UYARI:
   
  Hazırlanan Raporlardaki tüm veriler, Resmi Kurumların  yayınlarından elde edilmektedir. Yapılan yorum ve analizlerin telif hakkı KILIÇ KURUMSAL DANIŞMANLIK A.Ş. aittir. Oluşturulan Raporlar; “KİŞİLERE ÖZEL” ve "GİZLİ" hazırlanmakta olup, başka kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılması yasaktır. Raporların, izinsiz olarak çoğaltılması veya başkalarıyla paylaşılması halinde, tüm sorumluluk Raporu ilgilisinden başkası ile paylaşan kişiye ait olacaktır.  Raporlar; hiçbir kişi, kurum ve kuruluşun manevi varlığına veya kişilik haklarına halel getirmeyecek şekilde hazırlanmakta olup, yasadışı hiçbir unsura yer verilmez.  
   
  DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ...