TR

Size nasıl yardım edebilirim?

Analiz

 • KAMU İHALELERİNDE YABANCI ŞİRKETLERİN ETKİNLİĞİ ANALİZİ
  YABANCI ŞİRKETLERİN, KAMU İHALELERİ ETKİNLİK ANALİZİ  
   
  Yabancı yüklenicilerin Kamu İhalelerindeki sayıları, aldıkları sözleşmelerin tutarı ve oranları aşağıdaki çizelge ve grafiklerde gösterilmiştir:
   
  Çizelge-1 (Sözleşme İmzalayan Yabancı Yüklenici Sayısı ve Toplam Yüklenici Sayısına Oranı)
   

  Yıllar

  AB Ülkesi Şirketler

  ABD Ülkesi Şirketler

  Diğer Yabancı Ülke Şirketler

  Sayısı (Adet)

  Oranı (%)

  Sayısı

  (Adet)

  Oranı (%)

  Sayısı

  (Adet)

  Oranı

  (%)

  2007

  398

  0,22

  232

  0,13

  138

  0,08

  2013

  198

  0,41

  52

  0,11

  84

  0,17

  2014

  238

  0,50

  64

  0,13

  137

  0,29

  2015

  186

  0,38

  48

  0,10

  106

  0,22

  2016

  154

  0,32

  30

  0,06

  88

  0,18

  2017

  205

  0,41

  32

  0,06

  118

  0,24

  Grafik-1 (Sözleşme İmzalayan Yabancı Yüklenici Sayısı ve Toplam Yüklenici Sayısına Oranı)

  Çizelge-2 (Yabancı Yüklenicilerin Aldığı Sözleşme Tutarı ve Toplam Sözleşme Tutarına Oranı)

  Yıllar

  AB Ülkesi Şirketler

  ABD Ülkesi Şirketler

  Diğer Yabancı Ülke Şirketleri

  Tutar

  (TL)

  Oran (%)

  Tutar

  (TL)

  Oran (%)

  Tutar

  (TL)

  Oran (%)

  2007

  3.793.150.000

  6,22

  62.520.000

  0,10

  454.497.000

  0,75

  2013

  1.310.054.000

  1,32

  55.421.000

  0,06

  689.973.000

  0,70

  2014

  975.251.540

  0,92

  64.973.500

  0,06

  674.717.770

  0,64

  2015

  770.500.000

  0,55

  25.371.000

  0,02

  1.222.225.000

  0,87

  2016

  864.388.000

  0,51

  12.945.000

  0,01

  1.582.907.000

  0,93

  2017

  524.456.000

  0,23

  41.691.000

  0,02

  2.940.780.000

  1,28

  Grafik-2 (Yabancı Yüklenicilerin Aldığı Sözleşme Tutarı ve Toplam Sözleşme Tutarına Oranı)

  SONUÇ VE ANALİZ:
   
  Çizelgelerden ve Grafiklerden aşağıdaki sonuçları çıkmak mümkündür:
   
  1. Kamu ihaleleri kapsamında, AB ve ABD Şirketlerin sözleşme yapma oranları ve sözleşme tutarları, azalmaktadır. Bu firmaların yerini ise Yerli Firmalar ile Diğer Ülke Firmalarının (Çin, G.Kore, İran, Rusya…) aldığı anlaşılmaktadır.
   
  2. Kamu İhalelerinde etkinliği en fazla azalan ABD şirketleridir. 2017 yılında sözleşme yapan sadece ABD 32 firması kalmıştır. Bunların genel sözleşme içindeki payı ise sadece %0.02 dir!
   
  3. Bu durumun, son yıllarda çıkarılan ve Yerli Ürün kullanılmasının teşvik edilmesi ile Yerli Ürünler ve Yerli İstekliler lehine uygulanan fiyat avantajının yol açtığı anlaşılmaktadır.
   
  4.Yabancı şirketlerin azalmasının bir diğer açıklaması da, yabancı firmaların Türkiyede şube açıp, Türk Kanunlarına göre "Yerli İstekli" kapsamında değerlendirilmesidir. Herşeye rağmen, yabancı şirketler, mal alım ihalelerinde daha fazla etkin olup, %11.3 gibi bir paya sahiptir. (Bkz. Esra Çeviker GÜRAKAR, Kayırma Ekonomisi, 1. Baskı, İletişim Yayınları 2018- İstanbul, s.146) 12.07.2018
   
  (Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)
 • KAMU İHALE İPTALLERİNİN ANALİZİ
  İhale iptal gerekçelerini üçe ayırmak mümkündür;
   
  1.İdareden Kaynaklanan Gerekçeler;
   
  İhalenin iptalinde doğrudan gerekçeler;
   
  İhale ilanı ve dokümanının (idari şartname, sözleşme tasarısı, teknik şartname, v.b.) uygun hazırlanmaması, ödeneğin yetersiz kalması, ihtiyacın ortadan kalkması, rekabetin sağlanamaması, ihale usulünün değiştirilmesidir.
   
  İhalenin iptalindeki dolaylı gerekçeler; İhale yetkilisi ve İdarelerin ihale üzerinde kalan/kalması muhtemel isteklilerle sözleşme yapmaya yanaşmamaları ve diğer faktörlerdir.
   
  2.İhaleye Katılanlardan Kaynaklanan Gerekçeler;
   
  İhalenin iptalinde doğrudan gerekçeler; İhaleye teklif çıkmaması veya geçerli teklif verilmemiş olması, yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verilmesi, ihale üzerinde kalan isteklilerin sözleşme imzalamamasıdır.
   
  İhalenin iptalindeki dolaylı gerekçeler; ihale şartlarının kötüleşmesi, piyasadaki belirsizlikler, döviz kuru baskısı nedeniyle teklif verilememesidir.
   
  3.KİK veya Mahkeme Kararları;
   
  KİK veya Mahkeme kararları neticesinde ihalenin iptali söz konusu olmaktadır. KİK, yapılan itirazen şikayet başvuruları sonucu ihalelerin iptaline veya İdarelerin yaptığı ihale iptallerinin iptaline karar verebilmektedir. Örneğin 2017 yılında; 3.524 adet uyuşmazlık kararlarının %5,31’inde ihalenin iptal edilmesi yönünde, %1,22 idarelerce alınan ihalenin iptali kararlarının iptali yönünde karar vermiştir.
   
  İhalelerin sayıları ve ihale iptal edilme yüzdeleri aşağıdaki çizelge ve grafiklerde gösterilmiştir:
   
  Çizelge-1 (Yapılan Mal Alımı İhalelerinin İptal Edilme Oranı)
   
   

  Yıllar

  Yapılan Mal Alımı İhale Sayısı

  İhale Tarihinden Sonra İptal Edilen İhale Sayısı

  Mal Alımlarında İhale İptal Oranı (%)

  2013

  87.499

  6.948

  7,94

  2014

  83.607

  6.432

  7,69

  2015

  87.927

  7.065

  8,03

  2016

  86.065

  6.174

  7,17

  2017

  69.417

  7.528

  10,84

   

   

  Çizelge-2 (Yapılan Yapım İşi İhalelerinin İptal Edilme Oranı)

  Yıllar

  Yapılan Yapım İşi İhale Sayısı

  İhale Tarihinden Sonra İptal Edilen İhale Sayısı

  Yapım İşi İhale İptal Oranı(%)

  2013

  29.440

  3.958

  13,44

  2014

  20.632

  2.588

  12,54

  2015

  25.287

  3.183

  12,59

  2016

  25.983

  3.372

  12,98

  2017

  24.480

  3.794

  15,50

   

   

  Çizelge-3 (Yapılan Hizmet Alımı İhalelerinin İptal Edilme Oranı)

  Yıllar

  Hizmet Alımı İhale Sayısı

  İhale Tarihinden Sonra İptal Edilen İhale Sayısı

  Hizmet Alımı İhale İptal Oranı (%)

  2013

  58.287

  7.435

  12,76

  2014

  53.164

  6.904

  12,99

  2015

  50.515

  7.251

  14,35

  2016

  47.823

  6.350

  13,28

  2017

  40.903

  8.732

  21,35

   

   

  Çizelge-4 (Yapılan Danışmanlık Alımı İhalelerinin İptal Edilme Oranı)

  Yıllar

  Danışmanlık Alımı İhale Sayısı

  İhale Tarihinden Sonra İptal Edilen İhale Sayısı

  Danışmanlık Alımı İhale İptal Oranı

  2013

  498

  59

  11,85

  2014

  476

  55

  11,55

  2015

  598

  78

  13,04

  2016

  566

  55

  9,71

  2017

  460

  107

  23,26

   

  Çizelge-5 (KİK Tarafından Yapılan İhale İptali ve İhalenin İptalinin İptaline Yönelik Verdiği Kararların Oranı)

  Yıllar

  KİK İhale İptali

  (Ad.)

  KİK İhale İptali

  (%)

  KİK’nun İhaleyi İptal Eden İdarenin Kararını İptali (Ad.)

  KİK’nun İhaleyi İptal Eden İdarenin Kararını İptali (%)

  KİK’nun İhale İptalin Karar Verdiği İhale Oranı

  2013

  308

  6,11

  20

  0,40

  5,71

  2014

  288

  6,77

  21

  0,49

  6,28

  2015

  179

  4,92

  20

  0,55

  4,37

  2016

  113

  3,42

  25

  0,76

  2,66

  2017

  187

  5,31

  43

  1,22

  4,09

   

  Çizelge-6 (İptal Edilen İhalelerin Toplam İhalelere Göre Oranı)

  Yıllar

  Yapılan Toplam İhale Sayısı

  İptal Edilen Toplam İhale Sayısı

  İhale İptal Oranı

  (%)

  2013

  175.724

  18.400

  10,47

  2014

  157.879

  15.979

  10,12

  2015

  164.327

  17.577

  10,70

  2016

  160.473

  15.951

  9,93

  2017

  135.260

  20.161

  14,91

  Grafik-1 (Son 5 Yıl İçerisindeki İhale İptalleri ve İhale Türlerine Göre Dağılımı)

   

  SONUÇ VE ANALİZ:
   
  Çizelgelerden ve Grafikten aşağıdaki sonuçları çıkmak mümkündür:
   
  1. İhale iptallerinde en fazla artış 2017 yılında olmuştur. 2017 yılına kadar, yapılan her ihalenin iptal edilme olasılığı % 10 iken, bu oran 2017 yılında %15’ e çıkmıştır.
   
  2.En az ve istikrarlı ihale iptal oranı mal alım ihalelerinde gerçekleşmiştir. Bunun nedeni kısa vadeli alımlar olması, teslim sürelerinin kısalığıdır. Buna rağmen 2017 yılında ortalama %3.5 oranında artış olmuştur.
   
  3. Hizmet ihalelerindeki artış nedeni KHK ile taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ve akabinde birçok ihalenin iptal edilmesidir.
   
  4. Yapım işleri ihaleleri iptal oranı da 2017 yılında diğer yıllara göre %2-3 artış göstermiştir. Bunun nedeni sözleşme sürelerinin uzun olması ve ekonomik belirsizlik ortamıdır.
   
  5. İhale İptallerinde KİK kararlarının etkisi çok az olmuştur. Ancak KİK tarafından verilen ihale iptali oranı ise son iki yıldır düşmektedir. Bunun nedenleri araştırıldığında, değişik sebeplerin ortaya çıktığı bilinmektedir. 20.07.2018
   
  (Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)