TR

Kamu İhalelerinde; Banka Teminat Mektubu mu, Sigorta Şirketlerinin Düzenlediği Kefalet Senetleri mi Daha Avantajlı?

08 Feb 2019
Bilindiği üzere, kamu ihalelerinde; isteklilerin geçici teminat veya kesin teminat olarak;
 
Tedavüldeki Türk Parası,
Teminat mektubu veya
Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, vermeleri mümkündür.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında, yaygın olarak banka teminat mektubu kullanılmaktadır. Doğal olarak her banka, teminat mektubu için;
 
Kendi kredi politikalarına,
Şirketin mali durumuna,
Süre ve risk analizine,
Teminat Mektubunun tutarına bağlı olarak,
masraf almaktadır.
 
05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete ile yapılan düzenleme sonucunda; Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri de teminat mektubu kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla, ihalelerde geçici veya kesin teminat olarak bu kefalet senetleri de kullanabilecektir.
 
İhaleye katılan ve sözleşme imzalayan Şirketler için araştırılması gereken husus şudur: Banka teminat mektubu mu sigorta şirketlerinin düzenlediği kefalet senetleri mi daha avantajlıdır?
 
Yapılacak araştırma kapsamda, her firma için farklı Teminat Mektubu ve Kefalet Senedi maliyeti çıkacaktır.
 
Özetle; ihalelerde banka teminat mektubu veya kefalet senedi kullanımı tercihi, Şirketin katlanacağı masrafla doğru orantılı olacaktır. İhaleye katılan şirketlerin Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri nezdinde de maliyet araştırması yapmalarını tavsiye ediyoruz. 08.02.2019
 
(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile irtibata geçiniz.)


İçeriği Paylaş
İlgili Etiketler
KAMU İHALESİ TEMİNATLAR