TR

Elektronik İhale Yapma Zorunluluğu Getirildi

18 May 2022

18 Mayıs 2022 Tarihli 31839 Sayılı Resmi Gazete ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında değişikliğe gidildi. Buna göre;

“Elektronik ihale zorunluluğu

EK MADDE 2- 

(1) Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerden 1/8/2022 tarihi veya sonrasında ilan edilenlerin uygulama yönetmeliklerinin “elektronik ihale” başlıklı maddelerine göre yapılması zorunludur.

(2) 4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleler ile açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya üzerinde olan ihalelerden 3/10/2022 tarihi veya sonrasında ilan edilen ya da duyurulanların uygulama yönetmeliklerinin “elektronik ihale” başlıklı maddelerine göre yapılması zorunludur.” düzenlemesi getirildi. 

Yukarıdaki düzenleme kapsamında, elektronik ihale yapmayan İdarelerin ilan tarihine müteakiben şikayet başvurus ile ikaz edilmesi gerekmektedir. 

(Detaylı Bilgi İçin KILIÇ HUKUK OFİSİ ile İletişime Geçiniz.)

İçeriği Paylaş