TR

Elektronik Geçici Teminat Mektuplarının Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Üzerinden Alınması Hakkındaki Duyuru Yayınlandı!

02 Dec 2022
1) Bilindiği gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde sunulan elektronik geçici teminat mektuplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilmesine yönelik “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu” 1 Eylül 2021 tarihinde devreye alınmıştı. (Konu ile ilgili İhale TV de daha önce yayımlanan bilgilendirme videosunu izleyebilirsiniz.)
 
2) Kamu İhale Kurumu bu kapsamda, 30.11.2022 tarihinde “Geçici Teminat Mektuplarının Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Üzerinden Alınması Hakkında” bir  duyuru yayımlamıştır.
 
3) Duyuruya göre;
 
01 Aralık 2022 tarihi itibarıyla tüm geçici teminat mektuplarının düzenlenmesi ve sunulmasına ilişkin işlemler öncelikli olarak Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu üzerinden yürütülecektir.
31 Aralık 2022 tarihinde bankaların EKAP ile tekil entegrasyonları sonlandırılacak ve geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin mektubu düzenleyen banka tarafından elektronik ortamda doğrudan EKAP’a iletildiği mevcut uygulamaya son verilecektir.
4) Sonuç olarak; İhalelere katılmayı düşünen gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları işlemlerde mağduriyet yaşamamaları adına belirtilen hususlara dikkat etmesi önem arz etmektedir.
 
(Detaylı Bilgi Edinmek İçin KILIÇ HUKUK OFİSİ ile İletişime Geçiniz)
 
İçeriği Paylaş