TR

Elektronik Geçici Teminat Mektupları, Elektronik Ortamda Yapılmayan İhalelerde de Kullanılabilecek!

23 Mar 2022
1) Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde, Kamu İhale Kurumu ile entegrasyon yapan banka ve katılım bankaları aracılığıyla elektronik geçici teminat mektuplarının düzenlenmesi ve sunulması mümkündür.
2) Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerde, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından işletilen Takasbank Kamu Teminat Yönetim Hizmeti Platformu vasıtasıyla hem geçici teminat mektupları hem de geçici kefalet senetleri yine elektronik olarak düzenlenip sunulabilmektedir.
 
3) İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı maddelerinde istekliler tarafından, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan elektronik geçici teminat mektuplarının, “Sunulmayacak Belgeler Tablosunda” gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmayacağı, bu durumda elektronik geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirmenin Sunulmayacak Belgeler Tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle yapılacağı da hüküm altına alınmıştır.
 
4) Ancak, Kamu İhale Kurumuna yapılan başvurularda, elektronik ortamda yapılmayan ihalelerde elektronik geçici teminat mektubu sunulup sunulamayacağı konusunda tereddüt yaşandığının bildirilmesi üzerine, Kamu İhale Kurumunca konuya açıklık getirmek maksadıyla söz konusu duyuru yayımlanmıştır.
 
5) Duyuruya göre;
 
- Elektronik geçici teminat mektupları, elektronik ihalelerin yanı sıra elektronik ortamda yapılmayan ihalelerde de kullanılabilecektir.
 
- Ancak elektronik ortamda yapılmayan ihalelerde bu teminatların kullanılabilmesi için, “Sunulmayacak Belgeler Tablosunda” elektronik geçici teminat mektubu veya geçici kefalet senedine ilişkin ayırt edici numaraya yer verilmesi gerekmektedir.
 
(Detaylı Bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)
İçeriği Paylaş