Eğitim & Danışmanlık

EĞİTİM KONULARIMIZ

  • En etkili ve geçerli teklif hazırlama teknikleri
  • Şikayet ve itirazen şikayet başvurularında usuller ve süreler
  • İstisna alımlarının özel hükümleri
  • Muayene ve kabul işlemleri
  • Hakediş ve fiyat farkı uygulamaları
  • İhalelerden yasaklama işlemi 
  • Dava süreci ve takibi
  • Alt yüklenici alacakları ve hakları ile sorumlulukları nelerdir?